Besøg vores Facebook side
Besøg vores Linkedin side

Spørgsmål og svar

SPM: Hvor meget får jeg i løn?

SVAR: Din timeløn afhænger af, hvilken opgave, du skal løse, og i hvilket firma du skal arbejde. Rex&Lindeborgh er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, og vi lønner som angivet i Vikarloven i forhold til overenskomst, lokalaftale eller kutyme hos den kunde, du er vikar hos.

SPM: Hvornår får jeg løn?

SVAR: Løn udbetales fredag i lige uger og er baseret på timer for de foregående to uger.

SPM: Kan jeg få min løn udbetalt tidligere end normal lønudbetalingsdag?

SVAR: I særlige tilfælde kan vi udbetale et beregnet Aconto beløb. Det kan ske under disse forudsætninger:
·         At timerne allerede er afholdt
·         Kunden har godkendt din timeseddel
·         Vi modregner et administrationsgebyr på 100 kr.

SPM: Hvilken skattekorttype skal jeg bruge?

SVAR: Det er vigtigt at du oplyser os om hvilket Skattekort du ønsker at vi anvender når vi afregner din løn.
Skal vi bruge dit Hovedkort/Frikort eller dit Bikort? Hvis vi ikke modtager anden instruks fra dig, bruger vi dit Hovedkort.
Hvis du allerede har en anden arbejdsgiver eller modtager SU, skal du huske at informere os om, at vi skal bruge dit Bikort, da du ellers risikerer at betale for lidt skat. Bemærk at Skat beregner renter af for lidt indbetalt Skat. Du kan finde flere informationer på www.skat.dk. Vælg Borger, Forskudsopgørelse, Skattekort og frikort. www.skat.dk/SKAT.aspx

SPM: Hvornår får jeg mine feriepenge?

SVAR: Alle arbejdsgivere er underlagt Ferieloven i Danmark. Ferieloven er ufravigelig, og der kan ikke laves særordninger omkring udbetaling af feriepenge. De feriepenge du opsparer hos os, sender vi videre til Feriekonto, som administreres via Borger.dk. Feriepenge opspares i kalenderåret og udbetales i det efterfølgende ferieår. Ferieåret starter 1. maj og slutter 30. april i det efterfølgende år. Du skal være opmærksom på, at du selv skal anmode om udbetaling af feriepenge. Dette gøres ved at logge ind på Borger.dk med dit NEMID.Du kan finde mere information på www.borger.dk. Vælg ’Arbejde, dagpenge, ferie’, ’ferie’, eller vælg genvejen ’Feriepenge’ i højre side.

SPM: Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til min løn?

SVAR: Gør det venligst til en vane at tjekke din lønseddel så snart du modtager den. Vi gør os meget umage med at afregne din løn korrekt, men der kan opstå fejl. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du opdager en fejl eller har spørgsmål til din lønseddel i øvrigt. Telefon 33111214 eller e-mail bogholderi@rogl.dk.

SPM: Hvad gør jeg hvis mine personlige oplysninger ændrer sig?

SVAR: Informer os hurtigst muligt på bogholderi@rogl.dk. Vigtige ændringer, som vi meget gerne vil informeres om, er:
·         Ny bankkonto
·         Ny adresse
·         Ny mailadresse
·         Ændring i Skattekorttype

Få hjælp til:

Lageret

Få hjælp til:

Lageret

Få hjælp til:

Produktionen

Få hjælp til:

Jeres lager

Få hjælp til:

Kongresser, konferencer, messer og andre events

Få hjælp til:

Back Office

Få hjælp til:

Værtindeopgaver

Få hjælp til:

Gæsteregistrering

Få hjælp til:

Promotion

Kontakt

Per Lindeborgh
Direktør
+45 3311 1214
pl@remove-this.rogl.dk

Trine Jørgensen
Personalekonsulent
+45 3311 1214
tj@remove-this.rogl.dk