Besøg vores Facebook side
Besøg vores Linkedin side

Et godt kendskab til vikarer og kandidater

Vikarbureauet og rekrutteringsfirmaet Rex&Lindeborgh a/s, blev etableret af Per Lindeborgh og Gitte Rex i 1995 med det formål at rekruttere kvalificerede og motiverede medarbejdere, til såvel store som små virksomheder med behov for personale inden for områderne kontor og administration, samt lager og produktion. Vi har fra starten arbejdet med både vikariater og faste stillinger.

Vores forretningsområde har siden 2005 også omfattet vikarer og hjælp til rekruttering indenfor butik og salg, samt værter og værtinder til kongresser, messer og andre arrangementer.

Grundig screening af vikarer og jobsøgende

Vores erfaring fortæller os, at både vores vikarer og jobsøgende er meget højt motiverede for de vikariater eller fastansættelser de tilbydes.

Det tilskriver vi vores grundige screeningsproces, som sikrer et godt match og dermed skaber værdi for de virksomheder, vikaren eller kandidaten skal arbejde for.

Et seriøst vikar- og rekrutteringsbureau

Vores kendskab til vikarer og kandidater, samt vores evne til at rykke hurtigt på en given opgave eller mande op med mange medarbejdere til sæsonudsving og store kongresser, er nogle af de medvirkende årsager til vores kunders succes.

At udvælge den rigtige vikar eller faste medarbejder, er ofte resultatet af en nær og personlig relation mellem vikarbureauet/rekrutteringsfirmaet og kunden - og i Rex&Lindeborgh finder du en meget seriøs sparrings- og samarbejdspartner.

Få hjælp til:

Lageret

Få hjælp til:

Lageret

Få hjælp til:

Produktionen

Få hjælp til:

Jeres lager

Få hjælp til:

Kongresser, konferencer, messer og andre events

Få hjælp til:

Back Office

Få hjælp til:

Værtindeopgaver

Få hjælp til:

Gæsteregistrering

Få hjælp til:

Promotion

Per Lindeborgh
Direktør
+45 3311 1214
pl@remove-this.rogl.dk